KONTAKT

Supernova Mercator Jesenice

center upravlja družba m2 centermanagement, d. o. o.

Spodnji Plavž 5

4270 Jesenice

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
INFORMACIJE
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mico Radilj
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Igor Krilič
Telefon
E-pošta